Gallery

Yoshi Fujii

Yoshi Fujii

Serving platter, cherry blossom
Yoshi Fujii

Yoshi Fujii

Sake set with tray
Yoshi Fujii

Yoshi Fujii

Tea bowl, cherry blossom
Hiroe Hanazono

Hiroe Hanazono

Condiment Set
Hiroe Hanazono

Hiroe Hanazono

Brunch Set
Ayumi Horie

Ayumi Horie

Rabbit Jar
Ayumi Horie

Ayumi Horie

Birds Bowl
Ayumi Horie

Ayumi Horie

Musk Ox cup
Ayumi Horie

Ayumi Horie

Minogame cup
Mika Negishi Laidlaw

Mika Negishi Laidlaw

Desire
Mika Negishi Laidlaw

Mika Negishi Laidlaw

Give/Take
Keisuke Mizuno

Keisuke Mizuno

Untitled
Keisuke Mizuno

Keisuke Mizuno

Untitled
Keisuke Mizuno

Keisuke Mizuno

Untitled
Megumi Naitoh

Megumi Naitoh

Composition with Skulls
Megumi Naitoh

Megumi Naitoh

Composition with Skulls (detail)
Megumi Naitoh

Megumi Naitoh

Composition with Skull and Daffodil
Megumi Naitoh

Megumi Naitoh

Composition with Skull and Daffodil (detail)
Nobuhito Nishigawara

Nobuhito Nishigawara

#09
Hiroshi Ogawa

Hiroshi Ogawa

Plate
Hiroshi Ogawa

Hiroshi Ogawa

Textured, altered vase
Hiroshi Ogawa

Hiroshi Ogawa

Ichirin zashi-vase
Hiroshi Ogawa

Hiroshi Ogawa

Small, wall hanging vase
Shoji Satake

Shoji Satake

Oba no Hana
Shoji Satake

Shoji Satake

On-na
Yoko Sekino-Bové

Yoko Sekino-Bové

“Moon Cycle” pillow
Yoko Sekino-Bové

Yoko Sekino-Bové

“Ocean in a Gourd” pillow
Yoko Sekino-Bové

Yoko Sekino-Bové

“A Thousand Feathers” pillow
Juliane Shibata

Juliane Shibata

Moonrise, violets & irises
Juliane Shibata

Juliane Shibata

Moonrise, violets & irises (detail)
Juliane Shibata

Juliane Shibata

Violets & irises
Juliane Shibata

Juliane Shibata

Violets & irises (detail)
Esther Shimazu

Esther Shimazu

Cat Demon Makes Her Getaway
Esther Shimazu

Esther Shimazu

As An Aside
Ryan Takaba

Ryan Takaba

49 to a new (drift), day 1
Ryan Takaba

Ryan Takaba

49 to a new (drift), day 49
Shoko Teruyama

Shoko Teruyama

Oval plate
Shoko Teruyama

Shoko Teruyama

Bowl
Patti Warashina

Patti Warashina

Catbox '13-F
Shumpei Yamaki

Shumpei Yamaki

Jar 2
Shumpei Yamaki

Shumpei Yamaki

Jar 1
Shumpei Yamaki

Shumpei Yamaki

Ankylosaurus
Shumpei Yamaki

Shumpei Yamaki

Allosaurus